САЙГҮЙ :

хаа сайгүй (энд тэндгүй, ихэд түгэн дэлгэрсэн нь) - Тариа ногоо, хадлангийн талбай хаа сайгүй дэлгэрэнгүй... Д.Гарамжав. Нэгэн өглөө., газар сайгүй (газар бүр, хааяагүй) - Үйлдвэр барилга, сургууль эмнэлэг, уурхай нэгдлүүд газар сайгүй цэцэглэн дэлгэрлээ. Ж.Дамдин. Миний монгол.

хаа сайгүй энд тэндгүй, ихэд түгэн дэлгэрсэн нь
газар сайгүй газар бүр, хааяагүй