САЙЖРУУЛАГЧ II
/ хуучирсан /

Жарны гучин есдүгээр оны нэр.

Ижил үг:

САЙЖРУУЛАГЧ I