САЙМСРАГЧ

Хуурмагаар зулгуйдаж дотно мэт дүр үзүүлэгч: саймсрагч этгээд (бялдуучлан долигонож, хуурмаг дүр дэлгэрэнгүй...