САЙМСРАХ

Зусар, зулгуйч зан байдал гаргах - Та нар залуу хүүхэд их ууртай байж болохгүй хэмээн гарыг барьж аргадан саймширч дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., саймсран асуух (бялдууч зангаар асуух).

үнэндээ сайн хүн биш ч сайн хүний байдал гаргах үйл.

малаа гээсэн болов ч ноёны өмнө саймсраад ярив; саймсрахаар сайварла!

Ch.Ayuush2016-02-25 17:58:21