САЙНАГ
/ амьтан /

1. Шүдлэн эр ямаа;


2. Зассан бух.