САЙРАХ II

Бутарч унах, гоожих: гурил сайрах (гурил нухахад эвлэхгүй бутрах).

Ижил үг:

САЙРАХ I