САЙРДАХ

1. Гол, мөрний ус ширгэж сайр тогтох: гол сайрдах (голын ус татарч сайр тогтох);


2. Сайр ихтэйн учир зохисгүйдэх.