САЙРХ

Хаврын цас, мөсний усанд дэвтсэн хагд идэж цадсан малын тэвээрэг.