САЙРХАХ

1. Гайхуулан бардамнах, сайнаа гайхуулах: мэдлэгээрээ сайрхах (сурч мэдсэн зүйлээ гайхуулан дэлгэрэнгүй...


2. Зусар зан гарган саймсрах, сайн мэт харагдахыг хичээх.

мэдлэгээрээ сайрхах сурч мэдсэн зүйлээ гайхуулан бардамнах
хэт сайрхах өөрт буй ямар нэгэн зүйлээрээ ихэд бахархан бардамнах
сайрхан ярих ямар нэг зүйлийн тухай гайхуулан ярих
сайрхвал сайвар жороо, муурхвал модон хөшөө

юманд хэрхэн яаж хандахаас бүх зүйл шалтгаалдаг гэсэн санаа

эгэл хүмст үгээр бую үйлээр шүрүүн хандаж сүр үзүүлэх үйл.

Өлзий сайрхаж сайрхаад явсан болов ч хүү нь ирээд бас сайрхаж бий; тэр өдөр болгон сайрхна.

Ch.Ayuush2016-02-25 18:06:33