САЙРХУУ

1. Гайхуулан магтах зан: сайрхуу байдал (чаддаг зүйлээ гайхуулан, биеэ магтах байдал) - Саяхны баян сайрхуу байдаг.дэлгэрэнгүй...


2. Хоосон үг, хуурмаг зан гарган саймшрах нь.