САЙРХАГ

1. Гайхуулан бардамнах зан: сайрхаг хүн (сайрхан бардамнах зантай хүн);


2. Зусар зулгуйч зан байдал.