САЙРХАЛ

Сайрхах байдал: сайрхал төрөх (бардамнан гайхуулах сэтгэл төрөх).