САЙРАХ I

Сайжрах, сайн тийшээгээ хандах: барилдаанд сайрах (сайн барилддаг болох).

Ижил үг:

САЙРАХ II