САЙРГАНАХ

Майраг сайраг зүйлийн хөдлөх  - Залуучуудыг дуурайн гараа халаасандаа хийж тасалгаан дундуур сайрганан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.