САЙЗДАХ

Сайзаар шигшин цэвэрлэх: гурил сайздах (гурилыг зориулалтын шигшүүрээр шигших).