САЙЖРУУЛАЛТ

Сайжруулах үйлийн үр дүнг заасан нэр: технологийн сайжруулалт (техник технологийг улам боловсронгуй дэлгэрэнгүй...