САЙЖРУУЛАГЧ I

Сайн болгогч.

Ижил үг:

САЙЖРУУЛАГЧ II