САЙД

Аль нэгэн яамыг удирдах эрх бүхий засгийн газрын гишүүн: ерөнхий сайд (засгийн газрын тэргүүн) - дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Улаан долгион., дэд сайд (орлогч сайд) - Танай дотоод хурал ч нэгэн адил зөвшөөрөн батлах буй заа хэмээн дэд сайд Дашдэндэв доод хуралд айлтган сонсгоод хүлээн зогсов. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., орлогч сайд (засгийн газар, яамны тэргүүн, удирдагч байхгүй үед албан тушаалыг түр хамаарах эрх бүхий албан тушаалтан) - Тэгэхэд Батлан Хамгаалах Яамны орлогч сайд тэднийг хүлээн авч уулзав. “Цог” сэтгүүл., зөвлөх сайд (төр засгийн үйл ажиллагааг доголдуулахгүй, зүй зохистой явуулах талаар засгийн газрын гишүүдэд зөвлөгөө өгөх эрх, үүрэг бүхий албан тушаалтан) -  ...Галданы төрийн болон цэргийн явдалд хашир мэргэн зөвлөх сайд хүн байжээ. Б.Ринчен. Гүнж., төлөөний сайд (эрх мэдэл бүхий төрийн албан тушаалтны өмнөөс ажил хэргийг нь орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон хүн) - Улиастайн төлөөний сайд Вальт араас мэдээ чимээ алга. Л.Түдэв. Улаан долгион., төрийн сайд (засаг төрийн дээд албан тушаалтан) - Энэ багшийн анхны шавь нар төрийн сайд, соёл урлагийн зүтгэлтнүүд, эрдэмтэн мэргэд, хөдөлмөрийн сайчууд болжээ. Г.Жамьян. Гал атгасан гар., шадар сайд (а. Төрийн тэргүүнд бараа болох сайд; б. Засгийн газрын шадар сайд), элчин сайд (улсаа төлөөлж харь улсад суух дипломат төлөөлөгчдийн тэргүүнээр тохоон томилогдсон хүн) - Түүний өндөрт мандуулсан улаан тугийг урагш нь авч явна гэдгээ тангараглах ёстой гэж элчин сайд хэлж билээ. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., яамгүй сайд (эрхэлсэн яамгүй боловч засгийн газрын гишүүн), хөлийн сайд (хөлийн цэц), -Үгүй, чи хэн гээч вэ? гэж хөлийн сайд дахин асуув. А.Толстой. Мөнгөн ноён., сайдын тушаал (сайдын гаргасан шийдвэр) -Та яагаад сайдын тушаал дагахгүй байна. С.Удвал. Их хувь заяа., сайдын орлогч (сайдын эзгүйд ажил үүргийг нь хариуцан гүйцэтгэх эрх бүхий албан тушаалтан), сайд дарга [хоршоо] (удирдах албан тушаалтан) - Дөнгөж гуч хүрч яваа энэ залууг хурлын тэргүүлэгчдийн байранд суугаа сайд дарга нар цөм тэвэрч үнслээ. Г.Жамьян. Гал атгасан гар., сайд ноёд [хоршоо] (удирдан захирах эрх мэдэлтэн), сайд түшмэд [хоршоо] (төр засгийг удирдах, хуулийг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг бүхий төрийн албан тушаалтан) - Ач журамт сайд түшмэд амиа тавьж зүтгэлцье. В.Инжаннаши. Хөх судар., амбан сайд [хуучирсан] (манжаас монголд томилон суулгаж байсан төлөөний хүн), тэргүүн сайд [хуучирсан] (а. Хаант төрийн засгийн газрыг удирдах эрх бүхий албан тушаалтан; б. Хууль зүйн дагуу томилогдсон засгийн газрын жинхэнэ албан тушаалтан, жинхэнэ сайд) -  Угсааг захирах яамны өтгөс тэргүүн сайд, эл бэлэвсрэлийн ёслолд нэгэн адил явалцаж дотроо Сандог тоох... ажээ. Б.Ринчен. Сандо амбан., зөвлөлийн сайд~хуувийн сайд [хуучирсан] (төрийн хэрэг явдлыг зөвлөх эрх үүрэг бүхий албан тушаалтан, амбаны зөвлөх), эрхэлсэн сайд [хуучирсан] (энгийн сайд).

ерөнхий сайд засгийн газрын тэргүүн
дэд сайд орлогч сайд
орлогч сайд засгийн газар, яамны тэргүүн, удирдагч байхгүй үед албан тушаалыг түр хамаарах эрх бүхий албан тушаалтан
зөвлөх сайд төр засгийн үйл ажиллагааг доголдуулахгүй, зүй зохистой явуулах талаар засгийн газрын гишүүдэд зөвлөгөө өгөх эрх, үүрэг бүхий албан тушаалтан
төлөөний сайд эрх мэдэл бүхий төрийн албан тушаалтны өмнөөс ажил хэргийг нь орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон хүн
төрийн сайд засаг төрийн дээд албан тушаалтан
шадар сайд а. Төрийн тэргүүнд бараа болох сайд; б. Засгийн газрын шадар сайд
элчин сайд улсаа төлөөлж харь улсад суух дипломат төлөөлөгчдийн тэргүүнээр тохоон томилогдсон хүн
яамгүй сайд эрхэлсэн яамгүй боловч засгийн газрын гишүүн
хөлийн сайд хөлийн цэц
сайдын тушаал сайдын гаргасан шийдвэр
сайдын орлогч сайдын эзгүйд ажил үүргийг нь хариуцан гүйцэтгэх эрх бүхий албан тушаалтан
сайд дарга

удирдах албан тушаалтан

сайд ноёд удирдан захирах эрх мэдэлтэн
сайд түшмэд төр засгийг удирдах, хуулийг хэрэгжүүлэх эрх үүрэг бүхий төрийн албан тушаалтан
амбан сайд манжаас монголд томилон суулгаж байсан төлөөний хүн
тэргүүн сайд а. Хаант төрийн засгийн газрыг удирдах эрх бүхий албан тушаалтан; б. Хууль зүйн дагуу томилогдсон засгийн газрын жинхэнэ албан тушаалтан, жинхэнэ сайд
зөвлөлийн сайд~хуувийн сайд

төрийн хэрэг явдлыг зөвлөх эрх үүрэг бүхий албан тушаалтан, амбаны зөвлөх

эрхэлсэн сайд

энгийн сайд