САЙЖРАЛ

Сайжрах үйлийн н‎эр: махбодын сайжрал (бие махбод эрүүлжих байдал) - Эрхэм арга махбодын дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд., сайжрал олох (урьдын байдлаасаа илүү сайн болох) - Төдийлөн сайжрал олохгүй болохоор нь мэргэжлээ соль гэж эмчийн зөвлөсний дагуу жолооч болжээ. Ж.Бямба. Их аяныхан.

махбодын сайжрал бие махбод эрүүлжих байдал
сайжрал олох урьдын байдлаасаа илүү сайн болох