САЙЖРАХ

1. Улам сайн болох, чанаржих: ажил сайжрах (ажлын явц эрчимжиж чанаржих), сурлага дэлгэрэнгүй... (хичээлдээ сайн болох), үүлдэр сайжрах (үүлдэр угсаа нь чанаржих) - Нутгийн малчин ардын надад тайлбарлаж ярьснаар бол Гомбын ачаар энэ нутгийн үхрийн үүлдэр сайжирч, сүү нэмэгдсэн байна. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., чанар нь сайжрах (улам чанаржих) - Хаврын улиралд агь хамгийн түрүүнд нүдэлж шимт чанар нь улам сайжирдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., саруул сайжрах (бөхийн цолны чимэг) - Маш гайхамшигт, саруул сайжрах, хурдан гавшгай гэж байжээ. Ж.Дамдин. Монгол бөх., засрах сайжрах [хоршоо] (улам сайн болох, засал авах);


2. Дэвжин дээшлэх, өөдлөн дэгжих; амьдрал сайжрах (амьдрах ахуй нөхцөл дээшлэх), Монголын алтан говьд ард түмний аж амьдрал гоц дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., сайжран дээшлэхийг хүсэгчид залуугаас эрдэм сур, сааль олохыг хүсэгчид үнээ тэжээ [зүйр цэцэн үг] (аливаа ажил үйлийг үр дүнтэй болгоё гэвэл эх суурийг нь тавихад анхаарах хэрэгтэй гэсэн санаа), *ам сайжрах (олонд нэр хүндтэй болж эхлэх, магтагдах);

3. Боловсронгуй болгох;
4. Өвчин эдгэрч илаарьших: бие сайжрах (биеийн байдал дээрдэх) - Чимидийн биеийн байдал нь овоо сайжрах төлөвтэй болов. дэлгэрэнгүй...
5. Ааш зан нь зөөлрөх, эелдэг найрсаг болох: зан нь сайжрах (эелдэг найрсаг болох).

ажил сайжрах ажлын явц эрчимжиж чанаржих
сурлага сайжрах хичээлдээ сайн болох
үүлдэр сайжрах үүлдэр угсаа нь чанаржих
чанар нь сайжрах улам чанаржих
саруул сайжрах бөхийн цолны чимэг
засрах сайжрах улам сайн болох, засал авах
амьдрал сайжрах амьдрах ахуй нөхцөл дээшлэх
сайжран дээшлэхийг хүсэгчид залуугаас эрдэм сур, сааль олохыг хүсэгчид үнээ тэжээ аливаа ажил үйлийг үр дүнтэй болгоё гэвэл эх суурийг нь тавихад анхаарах хэрэгтэй гэсэн санаа
ам сайжрах олонд нэр хүндтэй болж эхлэх, магтагдах
бие сайжрах биеийн байдал дээрдэх
зан нь сайжрах эелдэг найрсаг болох