элчин сайд
улсаа төлөөлж харь улсад суух дипломат төлөөлөгчдийн тэргүүнээр тохоон томилогдсон хүн