САЙДАХ I

Хэтэрхий сайн болох, сайны учир тохиромжгүйдэх.

Ижил үг:

САЙДАХ II