САЙВАРЛАХ

Морь, луус зэргийн сайвар явдлаар явах - Сайварлавал сайвраараа, жороолбол жороогоороо. дэлгэрэнгүй... сайварлан явах (жороо морины явдалтай төстэй боловч арай удаан явдлаар явах) - Цавьдар морь минь хоёр чихээ сортолзуулан зөөлөн сайварлаж явав. П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун.