САЙВАР III

Сайн сайхан: сайвар учирсан (сайн сайхан), сайвар ангижирсан [хуучирсан] (мөнхийн дэлгэрэнгүй...

сайвар учирсан сайн сайхан
сайвар ангижирсан мөнхийн амарлингуйд одсон будда бурхан
Ижил үг:

САЙВАР I

САЙВАР II