сайвар ангижирсан
/ хуучирсан /
мөнхийн амарлингуйд одсон будда бурхан