САЖИХ

Хоёр тийш хөдөлгөх - Мөн шархадсан байдал үзүүлж эмээлээсээ толгойгоо газар шүүрэн сажиж яваад мориндоо чирүүлэх дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., толгой сажих (толгой сэгсрэх), ханцуйгаа сажих (ханцуй сэгсрэн шидлэх) - Ханцуй бүчийг сажин гарах нь харагдсан билээ. С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., хавтага сажих (хавтага нь нааш цааш сэгсрэгдэн хөдлөх).

толгой сажих толгой сэгсрэх
ханцуйгаа сажих ханцуй сэгсрэн шидлэх
хавтага сажих хавтага нь нааш цааш сэгсрэгдэн хөдлөх