ӨНГӨ

1. Аливаа бодис юмсаас цацрах, ойх гэрлийн долгионы нүднээ хүртэх сэрэл: улаан өнгө (цусны өнгө мэт дэлгэрэнгүй...


2. Юмны гадар тал: дээлийн өнгө (дээлийн гадна талд татах даавуу, бөс зэрэг), гудасны өнгө (гудас өнгөлөх даавуу), дэлгэрэнгүй...
3. Гадаад байдал, үзэмж: өнгө чанар (аливаа зүйлийн бодит шинж тэмдэг), өнгө сайтай (үзэмж сайтай), өнгө дэлгэрэнгүй... (гэрэлтэж гялалзтал нь арчих), өнгөө гээх (царай зүс доройтох), өнгө засах (а. Царай зүс сайжрах; б. Малын тарга тэвээрэг нэмэгдэх), өнгө хиртэх (а. Царай зүс доройтох; б. [шилжсэн] Охин бие эвдэрч, хүүхэн хүн болох), өнгө мөнгөнд шунах (а. Үзэмж болоод хөрөнгөд нь шунах; б. [шилжсэн] Хээл хахуульд автах), өнгө байдал [хоршоо] (аливаа зүйлийн ерөнхий төлөв, төрх) - Эдгээр зүйлийн ёслол хөгжмийн дүрэм хэмжээ ба өнгө байдал сүрдэх цочоох тул манай хойд газар одоо хэрэггүй. В.Инжаннаши. Хөх судар., өнгө гэрэл [хоршоо] (үзэмж, гадаад байдал) - Туг хиурын өнгө гэрэл өчүүхэн ч буурахгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар., өнгө жавхаа [хоршоо] (а. Гадаад өнгө үзэмж; б. Хийморь, сүлд толио) - Царай нь нэг л өнгө жавхаа муутай байна. Сүн улсын хүйтэн уулын бичиг., өнгө үзэмж [хоршоо] (а. Юмны нүдэнд харагдах гадаад байдал; б. Өнгөний зохицол), *өнгөнд унах (үзэмж сайханд нь ихэд шунан дурлах), өрөнд унавал үгүйрнэ, өнгөнд унавал үхнэ [хуучирсан] (өртэй хүн ядуу зүдүү амьдардаг, өнгө үзэмжид дурласан хүн золгүй явдалтай учирдаг гэсэн санаа), өнгийг нь үзээд, эрдэнийг нь гээх [зүйр цэцэн үг] (юмны үзэмжид хууртах гэсэн санаа), өнгө мөнгө нийлбэл үнэнийг үзэхгүй болно, өвөл хавар нийлбэл зуныг үзэхгүй болно [зүйр цэцэн үг] (өнгө мөнгөөр бүхнийг шийдвэл хээл хахуульд автагдах, өвөл хаврын улирал удаан үргэлжилбэл зун болохгүй гэсэн санаа);

4. [шилжсэн] Хурьцлын явдал: өнгөний өвчин (голдуу хурьцлын замаар тусах халдварт өвчин);
5. [шилжсэн] Аливаа юмс үзэгдлийн ерөнхий шинж, төлөв: цагийн өнгө (тухайн цагийн байдал), жилийн өнгө (тухайн дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Үг яриа, сэтгэлийн аяс, онцлог: өнгө дуу (дуу чимээний хэмнэл, онцлог) - Улирах өнгө дууны мөн чанар хоосон... дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим., найруулгын өнгө (санаагаа илэрхийлэн гаргах найруулан бичигчийн онцлог), дууны өнгө (дуу хоолойны янз), ярианы өнгө (үг ярианы ерөнхий чиг), сэтгэлийн өнгө (сэтгэлийн аяс).

улаан өнгө цусны өнгө мэт өнгө
шар өнгө алт, гууль зэргийн өнгө
цагаан өнгө цас, сүү мэтийн өнгө
хар өнгө цагааны эсрэг өнгө
цэнхэр өнгө эд юмны зүс байдал тэнгэрийн өнгөтэй үзэгдэх
үндсэн өнгө а. Цагаан, шар, улаан, хөх, хар өнгө б. Тухайн зүйлийн өөрийн нь уг өнгө
үндсэн гурван өнгө улаан, шар, хөх өнгө
завсрын өнгө үндсэн хоёр өнгийг хооронд нь найруулж гаргасан өнгө
хурц өнгө юмны будаг, гэрлийн ялгавар их тод
тод өнгө юмны будаг, гэрлийн ялгавар тод
бүдэг өнгө юмны будаг, гэрлийн ялгавар тод бус
элгэн өнгө улаан бараан хоёр холилдсон өнгө
олон өнгө төрөл бүрийн өнгө холилдсон эрээн алаг байдал
өнгө алдах а. Юмны будаг гутаж гундах; б. Царай үзэмжгүй болох Үс нь сэгсийж үзэсгэлэнт царай нь өнгө алдсан... байлаа. Б.Чойндон. Галбын говьд в. Хүч тарга буурах
өнгө буурах а. Зүс, будаг гандах; б. Зүс царай муудах
өнгө орох а. Үзэмж сайжрах, өнгө сайтай болох - Гуулин тавгийг арчаад байсан нь өнгө орно. “Цог” сэтгүүл; б. Будаг суух- Цагаан алчуурт минь ягаан өнгө оров. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж; в. Таргалж тэвээрэх
өнгө хорших хоёроос дээш өнгийг хольж найруулах
өнгө зүс а. Хүн, амьтан, эд юмсын харагдах байдал; б. Нүүр царайны үзэмж, цог жавхаа
өнгө будаг аливаа зүйлийн зүс, будгийн ялгавар
өнгө өнгийн а. Олон өнгийн, өнгө өнгийн будаг олон өнгийн будаг
өнгийн хангайн төрөл бүрийн
дээлийн өнгө дээлийн гадна талд татах даавуу, бөс зэрэг
гудасны өнгө гудас өнгөлөх даавуу
өнгө нэхий хонь, ямааны элдсэн арьсанд ямар нэгэн гадар татаагүй нь
өнгө нэхий дээл бөс бараагаар гадарлаж оёогүй нэхий дээл
өнгө татах дээл өнгөлөх
өнгө дотор юмны хоёр тал буюу гадар, дотор тал
өнгө үзүүлэх байлдахын урьд цэргийг тэгшлэн жагсааж дайсанд сүр үзүүлэх
өнгө чанар аливаа зүйлийн бодит шинж тэмдэг
өнгө сайтай үзэмж сайтай
өнгө гартал зүлгэх гэрэлтэж гялалзтал нь арчих
өнгөө гээх царай зүс доройтох
өнгө засах а. Царай зүс сайжрах; б. Малын тарга тэвээрэг нэмэгдэх
өнгө хиртэх а. Царай зүс доройтох; б. [шилжсэн] Охин бие эвдэрч, хүүхэн хүн болох
өнгө мөнгөнд шунах а. Үзэмж болоод хөрөнгөд нь шунах; б. [шилжсэн] Хээл хахуульд автах
өнгө байдал аливаа зүйлийн ерөнхий төлөв, төрх
өнгө гэрэл үзэмж, гадаад байдал
өнгө жавхаа а. Гадаад өнгө үзэмж б. Хийморь, сүлд толио
өнгө үзэмж а. Юмны нүдэнд харагдах гадаад байдал; б. Өнгөний зохицол
өнгөнд унах үзэмж сайханд нь ихэд шунан дурлах
өрөнд унавал үгүйрнэ, өнгөнд унавал үхнэ өртэй хүн ядуу зүдүү амьдардаг, өнгө үзэмжид дурласан хүн золгүй явдалтай учирдаг гэсэн санаа
өнгийг нь үзээд эрдэнийг нь гээх юмны үзэмжид хууртах гэсэн санаа
өнгө мөнгө нийлбэл үнэнийг үзэхгүй болно, өвөл хавар нийлбэл зуныг үзэхгүй болно өнгө мөнгөөр бүхнийг шийдвэл хээл хахуульд автагдах, өвөл хаврын улирал удаан үргэлжилбэл зун болохгүй гэсэн санаа
өнгөний өвчин голдуу хурьцлын замаар тусах халдварт өвчин
цагийн өнгө тухайн цагийн байдал
жилийн өнгө тухайн жилийн ерөнхий төлөв
хэргийн өнгө хэрэг явдлын байдал төлөв
өнгө дуу дуу чимээний хэмнэл, онцлог
найруулгын өнгө санаагаа илэрхийлэн гаргах найруулан бичигчийн онцлог
дууны өнгө дуу хоолойны янз
ярианы өнгө үг ярианы ерөнхий чиг
сэтгэлийн өнгө сэтгэлийн аяс