ОНГО IV

онго цонго (а. Энд тэндгүй нүх сүв гарч онгойсон нь; б. Олон зүйлийн хоосорч онгойсон байдал).

Ижил үг:

ОНГО I

ОНГО II

ОНГО III

ОНГО V