ОНГО III

Ан амьтныг отож хүлээх анчдын нууц байр, мод хад ашиглан богино хугацаанд хийнэ.

Ижил үг:

ОНГО I

ОНГО II

ОНГО IV

ОНГО V