ОНГОГ II
/ ургамал /

Голчнэртэн овгийн цагаан, цагаан ягаан, хөх ягаан цэцэгтэй, нэг ба олон наст өвс, хонин нүд.

Ижил үг:

ОНГОГ I