ОНГОДОХ

Таран нүүх, түгж ихсэх: тос онгодох (тос нүүх), бэх онгодох (бэх орчин тойрондоо дэлгэрэнгүй...

тос онгодох тос нүүх
бэх онгодох бэх орчин тойрондоо ихэд тархах