ОНГОДЧИЛОХ

Онгод хэмээн үзэх, онгод болгон тахих.