ОНГО I
/ бөө /

1. Бөөгийн эзэд шүтээн, онгон: онго мал (дархалж сэтэрлэсэн мал) - Сэтэрлэсэн малыг онго мал дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор. Халх товчоон;


2. Бөөгийн шүтээн болон элдэв хэрэгслийг хадгалж байх хөвөө, мухлаг тэрэг зэрэг.

Ижил үг:

ОНГО II

ОНГО III

ОНГО IV

ОНГО V