ОНГО II

Тагалцаг, шилбэ хоёрын завсар дахь жижиг яс.

Ижил үг:

ОНГО I

ОНГО III

ОНГО IV

ОНГО V