ОЛОМГҮЙ II

1. Гол, мөрнийг гатлах олом гарам байхгүй: оломгүй газраар гатлах (усны гүн буюу гарамгүй хэсгээр дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хөлөөр туулан гаталж үл болох, маш гүнзгий ус: оломгүй далай (а. Хязгааргүй уудам далай, хөлгүй их ус - Оломгүй дэлгэрэнгүй... Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол; б. [шилжсэн] Орчлон).

оломгүй газраар гатлах усны гүн буюу гарамгүй хэсгээр гарах
оломгүй гол байхгүй, орж болохгүй уул байхгүй учир зангилааг нь олбол болохгүй зүйл гэж үгүй гэсэн санаа
оломгүй далай а. Хязгааргүй уудам далай, хөлгүй их ус - Оломгүй далай шиг ус олтригоо эвдсэн үе. Б.Явуухулан. Тэхийн зогсоол; б. [шилжсэн] Орчлон
Ижил үг:

ОЛОМГҮЙ II