оломгүй гол байхгүй, орж болохгүй уул байхгүй
/ зүйр цэцэн үг /
учир зангилааг нь олбол болохгүй зүйл гэж үгүй гэсэн санаа