ОЛОМГҮЙ II

Эмээлд олом байхгүй: оломгүй эмээл (морины гэдсэн доогуур татаж эмээл тогтоох оосор байхгүй).

Ижил үг:

ОЛОМГҮЙ II