ОЛОНГОДОЙ

Цавинд хүрсэн урт түрийтэй гутал, гарам: олонгодой өмсөх (урт түрийтэй гутал өмсөх).