ОЛОНДОЙ

1. Үстэй, хөвөнтэй богино хувцас: олондой хийх (үстэй, хөвөнтэй богино хувцас хийх);


2. [хуучирсан] Дээлийн гадуур давхарлаж өмсдөг ханцуйтай чээжмэг: олондой хүрэм (дээл хувцасны гадуур давхарлан өмсдөг охор дэлгэрэнгүй...
олондой хийх үстэй, хөвөнтэй богино хувцас хийх
олондой хүрэм дээл хувцасны гадуур давхарлан өмсдөг охор хүрэм