ОЛОНТОО

Олон дахин, олон удаа: олонтоо уулзах (олон дахин уулзах), олонтоо тохиолдох (олон дэлгэрэнгүй...