ОЛОНЧ

Олонтой нийтэч, эвсэг: *олонч чихэр (дан чихрийн молекулаас бүрэлдсэн чихэр).