ОЛСОН

1. Ялмын төрлийн өндөр өвс, үрээс нь тос гаргаж авна, үндэс, навч, цэцэг нь эмийн найрлагад орно: олсны дэлгэрэнгүй... (олсны үрээс гаргаж авсан тос) - Бас нөгөөх Мишка хятадын туршиж байгаа олс, чангаанз ургаж тэсдэг болов уу, үгүй болов уу? Л.Түдэв. Нүүдэл суудал;


2. Мөн ургамлаар хийсэн татлага, дээс: олсон аргамж (олсоор хийсэн морь мал тогтоох урт уяа), олсон нэхмэл (олсон дэлгэрэнгүй...