ОЛУУЛ

Хэсэг бүлэг, олноороо: олуулаа ирэх (ганц нэгээрээ бус, хэсэг бүлгээрээ ирэх), олуул дэлгэрэнгүй... (олон хүн нэг дор хамт амьдрах) - Орчлон ертөнцөд бид олуулаа төржээ. Ч.Лхамсүрэн. Шүлэг.

олуулаа ирэх ганц нэгээрээ бус, хэсэг бүлгээрээ ирэх
олуул амьдрах олон хүн нэг дор хамт амьдрах