ОЛСЛОГ
/ ургамал /

олслог халгай (олон наст өвс, эм нь цэцэг ишний дээд хэсгийн навчны өвөрт тус тус байрлана, навч нь дэлгэрэнгүй...