ОЛСГОХ

Олон болгох: хүнээ олсгох (хүнийхээ тоог нэмэгдүүлэх) - Наадах чинь хүний олноор хийх ажил биш, дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.