ОЛОНЦОГ

Монгол эмээлийн суудлын зөөлөвч. Хүний бие, хувцсыг дөрөөний сур холгохоос хамгаалж, бүүрэгний хярд шахаж тааруулж, дэлгэрэнгүй...