ОЛОНТОЙ

Эв найртай, сайхан зан ааш, харилцаа бүхий: олонтой явах (бусадтайгаа эв найртай, найз ихтэй дэлгэрэнгүй...