ӨДӨРЧ

өдөрчийн газар (тухайн газар хүр‎эхэд н‎эг өдрийг зарцуулах нь)

Усны шавж. Цэнгэг уст нуурын ёроол, голын түргэн урсгалтай хэсэгт ихэвчлэн тохиолддог. Авгалдай нь усанд нэгээс хоёр жил амьдрах ба бие гүйцэхдээ уснаас хуурай газарт гарч, үржилд орох замаар амьдралын эргэлт нь явагддаг. Бүрэн бус хувиралтай шавж бөгөөд бие гүйцсэн үедээ зарим зүйл нь нэг өдөр амьдардаг учир ийнхүү нэрийджээ. Мөн далавчны бүтэц нь эртний шинжтэй учир "Мөхөөлж" хэмээн нэрийдэх нь бий. Манай оронд энэ багт хамаарах 100 гаруй зүйл тэмдэглэгджээ.

Эрдэнээ Болорцэцэг2016-03-23 02:31:18