ӨДҮҮЛ :

өдүүл төдүүл [хоршоо] (өдий төдий хүн хамтдаа).