ӨЕГЛӨХ

Өег болох: сэтгэл өеглөх (сэтгэл өег сайхан болох) - Харсан хүний хайр булааж үзсэн хүний сэтгэл дэлгэрэнгүй...Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн.